Benvinguts a Fiasa MIX
Esta página web utiliza cookies técnicas y de personalización excluidas de las obligaciones establecidas en el artículo 22.2 LSSI. OK | Mas información
FIASA MIX, SA

Bienvenidos a

FIASA MIX


Who are us?
FIASA MIX S.A. té els seus orígens a l'any 1970, primer com a MAFESA i posteriorment com a MANRESANA DE FORMIGONS S.A.

Durant tot aquest temps l'empresa ha crescut, passant de tenir un centre de producció de formigó a nou centres distribuïts per la província de Barcelona i Lleida i incorporant també dues fàbriques de morter sec.

El grup també disposa d'altres empreses dedicades al tractament i comercialització d'àrids i a la realització d'estructures de formigó, així com participacions en empreses que estan vinculades al sector. Aquest creixement ha fet necessari adaptar-se a una estructura professional, però sense oblidar la seva condició d'empresa familiar. Actualment dóna feina a més de 40 persones i a 50 més de manera indirecta.

L'activitat principal és la fabricació i comercialització de formigó i morter, oferint també els serveis d'assessorament, confecció de paviments i lloguer d'equips per a l'aplicació del producte, (sitges, mescladores, equips de bombeig de formigó, etc...).

La seva seu central està ubicada a Manresa, província de Barcelona, des d'on exerceix la seva vocació de servei i millora per facilitar els processos constructius.


Our divisions


Formigó fresc


Compost de sorra, graves, ciment, aigua i additiu. Es subministra de múltiples qualitats, tant pel que fa a resistències com a granulometria i útil per a elements estructurals, pavimentació, murs, fonaments, etc... sempre seguint les normatives vigents.

Morter sec


Compost de sorra, ciment i additiu. Es subministra de múltiples qualitats i per a totes les necessitats, arrebossat, col.locació de panot, envans, etc... Dins d'aquesta gamma també fabriquem el formigó sec, que és una barreja preparada per afegir-hi l'aigua i aplicar.

Àrids


Àmplia gamma, des de sorres rentades, sauló, graves de totes les mides, tant de pedra trencada com de canto rodat fins a bolos de gran dimensió. Es subministra a dojo en tot tipus de camions i també en sacs de 25 Kg. i big bags d'una tona.


Les nostres oficines