Fiasa MIX, SA - Divisió Formigo
Aquesta pàgina web fa servir cookies tècniques i de personalització, excloses de les obligacions establertes a l’article 22.2 LSSI. OK | Més informació
FIASA MIX, SA

Divisió formigó fresc
Present en qualsevol construcció, el formigó fresc, és un element imprescindible.

Els nostres formigons compleixen la normativa vigent i s'adapten a les necessitats de cada moment de l'obra. Així, poden ser de consistència plàstica, tova , o fluida, també amb àrid gran o petit. Disponibles també, mesclats amb fibres per adquirir més resistència i evitar fissures.

Evidentment les resistències a compressió també són a mida de les necessitats , partint des de 10 N/mm2 fins a altes resistències de 40 i 50 N/mm2.


Les nostres instal·lacions


Planta de formigó Moià

Zona de càrrega Cervera

Reciclador Manresa


Els nostres ProductesHormigón para dosificación HDM (EHE 08):


Hormigones con una dosificación de cemento especificada por el cliente.

Tipos: HDM 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400

Consistencia: Plástica, Blanda.

Tamaño máximo del árido (mm.): 10, 20

Formigó armat HA (EHE 08):


Formigons per a obres amb estructures, murs armats, cimentacions armades i pilotatges.

Tipus: Resistències (28 dies) N/mm2.: 25, 30, 35, 40, 45

Consistència: Plàstica, Tova, Fluida.

Mida màxima de l'àrid (mm.): 10, 20

Ambients: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc, IV, Qa, Qb, Qc, H, F, E

Formigó en massa HM (EHE 08):


Formigons de neteja per paviments i obres que no requereixin d'armadura.

Tipus: Resistències (28 dies) N/mm2.: 20, 25, 30, 35

Consistència: Plàstica, Tova, Fluida.

Mida màxima de l'àrid (mm.): 10, 20

Ambients: I


Serveis


REALITZACIÓ DE PAVIMENTS


Poden ser paviments interiors o exteriors amb acabat rugós, remolinat, imprès i de diferents gruixos. Oferim la possibilitat d'afegir fibres o malla electrosoldada.

La nostra atenció es centra en l'acabat, per això cuidem tots els detalls a l'hora de realitzar les juntes de retracció i també en la coloració, que si es desitja,  pot ser verd, vermell i una àmplia gamma més. També és fonamental la bona confecció de les pendents per evitar estancaments d'aigua en tota la superfície.

SUBMINISTRES AMB BOMBA


El nostre formigó, s'elabora més dòcil encara, si sabem que s'ha d'aplicar amb bomba. Disposem de maquinària per transportar formigó bombejat fins a 36 metres de distància. Això permet salvar qualsevol obstacle, com desnivells, edificis, rieres etc...

El bombeig de formigó redueix considerablement el temps d'aplicació.

ASSESSORAMENT TÈCNIC


El departament tècnic de Fiasa Mix S.A. està sempre a disposició dels nostres clients, per coordinar, adaptar o modificar el producte final, i donar sortida a totes les necessitats que es puguin presentar. Reforçar la col.laboració entre els projectistes, l'aplicador i el subministrador sempre dóna com a resultat l'avanç més ràpid i segur de l'obra.

TRANSPORT


La flota de camions de la que disposem , ens permet arribar de forma puntual i garantir el subministrament de forma regular durant tota l'obra. Els vehicles estan preparats per transportar fins a 8 m3, però també podem fer entregues a partir de 2 m3, per petites intervencions, finals d'obra, o restes de comanda.


Les Nostres DelegacionsZones d'Actuació